homeprogrammasponsorsgoede doelen

Goede Doelen

De opbrengst van de Haringparty komt ten goede aan het Kiwanis Stimuleringsfonds Jeugdsport Schouwen-Duiveland (KSJSD). Dit fonds stimuleert Schouwen-Duivelandse sport- en bewegingsactiviteiten voor de jeugd. Alle eilandelijke (sport)verenigingen kunnen een beroep doen op dit fonds.

Logo Haringmaatjes